Privacy Policy Ooglaseren-vergelijken.nl

Jouw privacy is voor Ooglaseren-vergelijken.nl erg belangrijk. Ooglaseren-vergelijken.nl draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om jouw behoefte aan informatie over ooglaseren bij de geselecteerde aanbieders hiervan, zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Wat wij doen met jouw gegevens is het volgende:
Als je een verzoek om informatie over ooglaseren hebt verzonden, hebben we je naam, e-mail adres, en telefoonnummer nodig om jouw verzoek uit te voeren en door te geven aan geselecteerde aanbieders van ooglaserbehandelingen. De medewerkers van Ooglaseren-vergelijken.nl en de medewerkers van bedrijven bij wie je de offerte aanvraagt hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Allen zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief, zal Ooglaseren-vergelijken.nl je in de toekomst op de hoogte houden over ooglaser nieuws in zijn algemeenheid en over speciale aanbiedingen en acties. Je kunt je ten allen tijde uitschrijven en/of weer inschrijven voor de nieuwsbrieven. Onderaan elke nieuwsbrief staat een duidelijke  uitschrijflink vermeld. Ook kun je desgewenst een e-mail sturen naar de klantenservice van Ooglaseren-vergelijken.nl.

Beveiliging
Wij bewaren de door jouw verstrekte gegevens in een beveiligde omgeving. Bij jouw account slaan we informatie op zoals je naam, adres, telefoonnummer en email adres. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.Je hebt altijd het recht van inzage in de gegevens die Ooglaseren-vergelijken.nl over je in bezit heeft. Je hebt het recht deze te laten verbeteren of onjuiste gegevens te laten verwijderen. Je kunt deze gegevens uitsluitend schriftelijk opvragen door contact met ons op te nemen

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Ooglaseren-vergelijken.nl gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je bij bezoek aan Ooglaseren-vergelijken.nl geen cookies ontvangt.

Ooglaserbehandeling

Ooglaseren is de laatste jaren enorm populair geworden. De risico''s zijn afgenomen en de zichtresultaten zijn verbeterd.
Meer over ooglaseren
»

 

Nieuws over ooglaseren

Vision Ooglaseren komt in Nederland met prijsdoorbraak voor IntraLase ooglaserbehandeling. 

Lees verder »